Tin tức

Bên cạnh đó, giá xuất khẩu suy giảm khiến cho thu nhập của người nông dân đã thấp nay còn thấp hơn, dẫn đến xuất hiện tình trạng không ít nông dân trả ruộng, bỏ ruộng tại nhiều địa phương,từ Hải Dương, Ninh Bình , Nam Định cho...
Hỗ trợ trực tuyến
0976 389 252