Tin tức

Kiểm tra thông tin hóa chất tạo mùi, làm trắng gạo

Sản xuất lúa gạo đang gặp nhiều khó khăn khi thị trường tiêu thụ đang bị thu hẹp.

Bên cạnh đó, giá xuất khẩu suy giảm khiến cho thu nhập của người nông dân đã thấp nay còn thấp hơn, dẫn đến xuất hiện tình trạng không ít nông dân trả ruộng, bỏ ruộng tại nhiều địa phương,từ Hải Dương, Ninh Bình , Nam Định cho đến Nghệ An, Hà Tĩnh.

Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đưa ra những giải pháp để kiểm soát số phận hạt gạo.

Trước thông tin về việc trộn hóa chất vào hạt gạo để tạo mùi và làm trắng hạt gạo, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm tra để thông báo cho nhân dân biết vì đây là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân.

Hỗ trợ trực tuyến
0976 389 252